loading

Απολύμανση ​Νερού

Πληροφοριες:
ΩρΑριο ΛειτουργΙας:
Δευτ-Παρ: 09:00 - 21:00
Σάββατο: 09:00 - 15:00
Our address:
Περιφερειακή οδός Μυκόνου, Άνω Μερά, ΤΚ 846 00, Μύκονος, Κυκλάδων
Call us:
+30 694 6000 446
pool+maintenance

Απολύμανση Νερού

Υπάρχουν πολλοί τρόποι απολύμανσης του νερού μιας πισίνας. Παρακάτω καταγράφονται οι κυριότεροι, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, καθώς και η θέση της Vitalis Pools S.M.P.C. Το πόσο αποτελεσματική θα είναι η απολύμανση, εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού και το pH. Γι’ αυτό και το πρώτο που θα πρέπει να ελέγχεται και να ρυθμίζεται είναι το pH (αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί νερό από αρτεσιανό πηγάδι θα πρέπει να αναλύεται ένα πρόσφατο δείγμα του, ώστε να ελέγχεται η καταλληλότητά του).

Ρύθμιση του pH

Το επιθυμητό pH του νερού της πισίνας βρίσκεται μεταξύ των ορίων 7.2 και 7.6, με ιδανικό επίπεδο το 7.4. Υπάρχουν δύο λόγοι που ορίζουν το 7.4 ως ιδανικό:
Α) Το pH του ανθρωπίνου αίματος είναι 7.4.
Β) Η μεγάλη πλειοψηφία των απολυμαντικών μέσων του νερού είναι ανενεργή, όταν το pH του νερού είναι υψηλότερο του 7.8 (π.χ. το χλώριο είναι μόλις 20% ενεργό άνω του pH 7.8).
Για να ρυθμίσουμε το pH του νερού στο επιθυμητό επίπεδο, χρησιμοποιούμε τα pH minus (pH–) για να μειώσουμε το pH και pH plus (pH+) αντίστοιχα για να το αυξήσουμε.
Αναφορικά με τη ρίψη χημικών μέσα στην πισίνα, θα πρέπει να μη ρίχνονται αδιάλυτα μέσα στην πισίνα, ώστε να μη δημιουργούνται λεκέδες στη μεμβράνη. Αναλυτικότερα, θα πρέπει να ρίχνονται περιμετρικά στην πισίνα, μέσα στο καλάθι του μηχανήματος ή αφού γίνει η διάλυσή τους σε κουβά με ζεστό νερό.
Η σκληρότητα του νερού επηρεάζει τη δοσολογία των χημικών.

Σκληρότητα του νερού

Ο συνδυασμός μεγάλης σκληρότητας με υψηλό pH δημιουργεί επικαθήσεις αλάτων στην επιφάνεια μιας πισίνας. Για να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι επικαθήσεις, θα πρέπει το pH του νερού να διατηρείται κοντά στο επίπεδο του 7.2. Η χρήση βέβαια αποσκληρυντή μάς απαλλάσσει από τις επικαθήσεις.

Απολύμανση Νερού

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ είναι η επεξεργασία του νερού που γίνεται για να καταστρέψει ή να αδρανοποιήσει τους παθογόνους μικροοργανισμούς που περιέχονται σε αυτό. Έτσι, προστατεύεται η υγεία των λουόμενων.

Τα συνήθη μέσα απολύμανσης που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού στις πισίνες (κολυμβητικές δεξαμενές) είναι τα παρακάτω:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΧΛΩΡΙΟ

Πολύ αποτελεσματικό απολυμαντικό μέσο για όλα τα είδη πισίνας
​(όχι για περιπτώσεις ιατρικά αποδεδειγμένης αναπνευστικής ασθένειας)
ΒΡΩΜΙΟ
Το βρώμιο είναι αποτελεσματικό όπως το χλώριο, αλλά έχει μεγαλύτερο  κόστος.
Δεν αφήνει στο χώρο οσμή. Ενδείκνυται για μικρές πισίνες και spa σε κλειστούς χώρους.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ​
Είναι αποτελεσματικό και επιπλέον το χλώριο που παράγεται από το αλάτι είναι φιλικότερης μορφής από το βιομηχανικό χλώριο.
ΟΖΟΝΙΣΜΟΣ
Πολύ αποτελεσματικό και αξιόπιστο απολυμαντικό μέσο, αλλά έχει τεράστιο κόστος. Πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος εγκατάστασης και ειδικός εξοπλισμός.
ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV​
Δεν εξασφαλίζει την υγιεινή της πισίνας. Μπορεί μόνο να μειώσει την ποσότητα χλωρίου ή βρωμίου
ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
Έχει πολύ μεγάλο κόστος εγκατάστασης και αναλωσίμου και χρειάζεται πολύ σχολαστική συντήρηση. Ενδείκνυται για κολυμβητές που ιατρικά αποδεδειγμένα ο οργανισμός τους αντιδρά αρνητικά στην επαφή με το χλώριο. Η απολυμαντική του ικανότητα μειώνεται πάνω από τους 280C.
ΙΟΝΙΣΜΟΣ
Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά για να μειωθεί το χλώριο στην πισίνα, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πισίνα με μεμβράνη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Το πιο διαδεδομένο απολυμαντικό μέσο και το πιο αποτελεσματικό είναι το χλώριο. Μπορεί να εξουδετερώσει τους παθογόνους οργανισμούς του νερού της πισίνας στο σύνολό τους (π.χ. βακτηρίδια, κολοβακτηρίδια, ιούς κ.ά.). Υπάρχει σε στερεά, αέρια ή υγρή μορφή:
 • Στερεό χλώριο. Σε μορφή ταμπλέτας και σε μορφή κόκκου. Διαλύεται αργά στο νερό. Υπάρχει και το χλώριο άμεσης διάλυσης, το λεγόμενο χλώριο σοκ. Αυτό πρέπει να το χρησιμοποιούμε όταν: η πισίνα έχει να χρησιμοποιηθεί καιρό, η πισίνα πρωτοχρησιμοποιείται, αλλά και για προληπτικούς λόγους, κάθε 15-20 μέρες χρήσης της πισίνας.
 • Αέριο ή Υγρό χλώριο. Δεν χρησιμοποιείται (το αέριο είναι άλλωστε επικίνδυνο).
Προβλήματα του χλωρίου:
1.Ο συνδυασμός του με τις αμίνες (οργανικές ενώσεις που παράγονται από σάλιο, ούρα και ιδρώτα) δημιουργεί χλωραμίνες. Οι χλωραμίνες είναι δύσοσμες και σκοτώνουν ουσιαστικά το χλώριο. Μόνο με τη χλωρίωση σοκ μπορούμε να σπάσουμε το δεσμό τους.
2.Σε εσωτερικές πισίνες μπορεί να προκληθεί αναπνευστική δυσφορία στους κολυμβητές
3.Δημιουργεί αποχρωματισμό, λεκέδες
Σε μορφή ταμπλέτας αργής διάλυσης. Τα πλεονεκτήματά του είναι ότι:
1.Μπορεί να είναι ενεργό και σε pH μεγαλύτερο του 7.8.
2.Κατά την αντίδρασή του με τις οργανικές ενώσεις δεσμεύεται μικρή ποσότητα βρωμίου (εν αντιθέσει με το χλώριο)
3.Οι αμίνες που παράγονται στο νερό είναι ενεργές και δεν δεσμεύουν το χλώριο. Έτσι αυξάνεται η απολυμαντική δράση
4.Η χρήση του βρωμίου δεν μας απαλλάσσει από τη χρήση του χλωρίου.
Το κύριο μειονέκτημά του είναι η τιμή του (μεγαλύτερη του χλωρίου).
Το βρώμιο λοιπόν είναι αποτελεσματικό σαν το χλώριο, αλλά είναι πιο ακριβό. Δεν έχει οσμή στο χώρο. Ενδείκνυται για μικρές πισίνες και spa σε κλειστούς χώρους.
Η ηλεκτρόλυση βασίζεται στην παραγωγή χλωρίου από το αλάτι

Πλεονεκτήματα της ηλεκτρόλυσης:

1.Η μορφή του χλωρίου που παράγεται δεν αφήνει ανεπιθύμητα κατάλοιπα.

2.Χαμηλότερο κόστος στο αναλώσιμο

Η εγκατάσταση γίνεται εύκολα. Τοποθετείται ο θάλαμος ηλεκτρόλυσης στο σύστημα σωληνώσεων του μηχανήματος ανακυκλοφορίας και ένας πίνακας λειτουργίας  κοντά στον πίνακα της πισίνας. Πρώτα ρίχνουμε ποσότητα άλατος στο νερό της πισίνας. Το αλατισμένο νερό μέσω της ανακυκλοφορίας περνάει από το θάλαμο ηλεκτρόλυσης, όπου γίνεται η διάσπασή του. Ως αποτέλεσμα, παράγεται χλώριο που απολυμαίνει το νερό της πισίνας.

Η ηλεκτρόλυση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 15οC. Ισχύουν, επίσης, οι ίδιες παρατηρήσεις με αυτές του χλωρίου.

Το χλώριο που παράγεται από το αλάτι είναι φιλικότερης μορφής από το βιομηχανικό χλώριο. Έτσι, αφήνει καλύτερη αίσθηση στο δέρμα.

Το χλώριο στη σωστή δοσολογία δεν προκαλεί ευαισθησίες ή ερεθισμούς στο δέρμα.
Τα συστήματα ηλεκτρόλυσης έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει μειωθεί το κόστος κατασκευής των ηλεκτροδίων και έχει απλοποιηθεί η συνολική κατασκευή. Οι κολυμβητές μιλούν, επίσης, για καλύτερη ποιότητα νερού και ευχάριστη αίσθηση στην κολύμβηση. Στην Αυστραλία, το 90% των πισίνων χρησιμοποιούν συστήματα ηλεκτρόλυσης άλατος για την απολύμανση του νερού.
Το όζον είναι το ίδιο καυστικό με το χλώριο όσον αφορά στα βακτηρίδια και τους παθογόνους οργανισμούς του νερού. Το αέριο ελευθερώνεται στο νερό της πισίνας με έγχυση, συνοδεία θορύβου. Ο θάλαμος απαερίωσης (όπου απομονώνεται το όζον από τον αέρα) κρατάει εντός του μια συγκεκριμένη στάθμη νερού. Το μείγμα που παράγεται απελευθερώνεται μέσα στο νερό της πισίνας. χρειάζεται όμως χλώριο για να συμπληρώσει την απολυμαντική δράση.

Πλεονέκτημά του αποτελεί η απουσία αναλωσίμων (παράγεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα με ειδικές λάμπες υψηλής τάσης)

Μειονεκτήματά του:
1.Ο εξοπλισμός που χρειάζεται για να προστεθεί στο νερό της πισίνας είναι πολύ ακριβός
2.Δεν έχει υπολειμματική δράση και δράση ελέγχου του δικτύου
3.Χρειάζεται πάντα ρεύμα και συντήρηση.

Η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να βοηθήσει στην εξουδετέρωση παθογόνων οργανισμών. Η παραγωγή της γίνεται σε ειδικό θάλαμο, μέσα από τον οποίο περνάει το νερό της πισίνας. Η απολύμανση του νερού γίνεται καθώς ακτινοβολείται. Όταν οι μικροοργανισμοί (βακτήρια, ιοί κ.λπ.) εκτίθενται στη UV ακτινοβολία παθαίνουν βλάβες τέτοιου βαθμού, με αποτέλεσμα να γίνονται ανενεργοί.

Η UV ακτινοβολία αποτελεί συμπληρωματικό μέσο απολύμανσης (συμπληρώνει π.χ. το χλώριο ή το βρώμιο), καθώς δεν αφήνει απολυμαντικό κατάλοιπο στο νερό της πισίνας. Για να διασφαλιστεί ότι όλη η ποσότητα του νερού περνάει από το ηλεκτρόδιο, θα πρέπει να είναι άψογη η ανακυκλοφορία του νερού και να υπάρχει η  πλέον κατάλληλη ταχύτητα ροής στις σωληνώσεις. Όταν υπάρχουν αιωρούμενα σωματίδια στο νερό, η αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος έχει αισθητή μείωση.
Η χρήση, τέλος, της UV ακτινοβολίας δεν διασφαλίζει την υγιεινή της πισίνας.

Το ενεργό οξυγόνο (οξυζενέ / υπεροξείδιο του υδρογόνου) καταργεί το χλώριο. Παρέχεται σε υγρή μορφή, αλλά και σε μορφή σκόνης.

Η απολύμανση του νερού γίνεται με το υγρό οξυγόνο σε δοσολογία 250ml/50m3 νερού πισίνας. Με την απελευθέρωση του υγρού οξυγόνου στο νερό, διασφαλίζεται η ύπαρξη συνεχούς απολυμαντικού μέσου στην πισίνα.

Το οξυγόνο σε μορφή σκόνης είναι περισσότερο δραστικό και χρησιμοποιείται ως οξυγόνο σοκ, όπως και το χλώριο σοκ. Το οξυγόνο σοκ χρησιμοποιείται σε δοσολογία 1kg/100m3 όταν:
 • Πρωτοχρησιμοποιείται η πισίνα
 • Χρησιμοποιείται προληπτικά κάθε 30 ημέρες χρήσης της πισίνας
 • Όταν η πισίνα έχει να χρησιμοποιηθεί καιρό
Για την εφαρμογή του εγκαθίσταται δοσομετρικό σύστημα. Χρειάζεται προσοχή στην απευθείας επαφή με το ανθρώπινο δέρμα.
Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου απολύμανσης είναι τα παρακάτω:
1.Ένα 10% των βακτηριδίων δεν επηρεάζεται
2.Απενεργοποιείται πλήρως στους 28 βαθμούς Κελσίου και πάνω
3.Δεν ενδείκνυται για πισίνες που είναι ήδη βεβαρημένες με οργανικό φορτίο (γιατί η παραγόμενη αμμωνία έχει αρνητική δράση στο πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι)  Επίσης, το πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι σχετίζεται με την τιμή του pH (που πρέπει να έχει συγκεκριμένο εύρος, δηλ. 7.0 – 7.4), τη θερμοκρασία του νερού και το φορτίο της πισίνας. Έτσι, εκτός από το μεγάλο κόστος εγκατάστασης, χρειάζεται αυξημένη συντήρηση

Ως ιονισμό εννοούμε τη μέθοδο απολύμανσης του νερού με ιόντα αργύρου και χαλκού, τα οποία εξουδετερώνουν τα οργανικά και ανόργανα παθογόνα στοιχεία.

Τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ιόντων αποτελούνται από 97% χαλκό και 3% άργυρο. Είναι συμπληρωματική απολυμαντική μέθοδος και η επιτυχία της έγκειται μόνο στη μείωση των καταναλώσεων των άλλων χημικών.

Ο χαλκός δεν ενδείκνυται για τη χρήση σε πισίνες με μεμβράνη, καθώς λόγω φωτοευαισθησίας μπορεί να δημιουργηθούν μαύρες ή πράσινες επικαθήσεις στα τοιχία της πισίνας. Σε υπερδοσολογία, έχει παρατηρηθεί πρασίνισμα του δέρματος και των μαλλιών των κολυμβητών.

  Ζητήστε Προσφορά

  Οι εκτιμήσεις μας είναι δωρεάν, επαγγελματικές και δίκαιες. Περιγράψτε μας το έργο που σας ενδιαφέρει ή επιλέξτε από τις παρακάτω υπηρεσίες

  Your message was sent successfully!

  Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.
  Ενδιαφέρομαι για Συντήρηση:

  ΠισίναςJacuzzi-SpaΣύστημα Επεξεργασίας Νερού

  Ενδιαφέρομαι για κατασκευή

  ΠισίναςJacuzziSaunaΧώρου Ευεξίας - SPAΣύστημα Επεξεργασίας Νερού

  Ενδιαφέρομαι για Ανακαίνιση-Αναβάθμιση

  ΠισίναςΧώρου SPA-Jacuzzi-SaunaΣύστημα Επεξεργασίας Νερού